11. już numer Biuletynu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego poświęcony jest zasadniczo zagadnieniom związanym z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Można w nim znaleźć m.in. tekst poświęcony podstawowym elementom umowy. Równocześnie opublikowane są artykuły na temat stosowania „Żółtej Księgi FIDIC” w projektach PPP oraz bankowalności projektu PPP.

Ponadto znajdują się materiały o tym, jaka przyszłość czeka PPP w Polsce, o pakietowaniu małych inwestycji jako metodzie na ich realizację w formule PPP oraz doświadczeniach JST w przygotowaniu i zarządzaniu umową o PPP.

W 11 numerze Biuletynu znajdziemy również relację z krajowych wizyt studyjnych do Sierpca i Krakowa oraz z zagranicznej wizyty studyjnej do Szkocji.

Zapraszamy do lektury!