Raport „Bank dobrych praktyk samorządowych” przedstawia najlepsze - zdaniem autorów - innowacyjne pomysły zrealizowane przez samorządy, poprawiające życie mieszkańców i warte naśladowania.

„Bank dobrych praktyk samorządowych” został sporządzonym przez Warsaw Enterprise Institute. Przedstawia najlepsze rozwiązania samorządowe w siedmiu kategoriach: demografia, edukacja, transport publiczny, nowe technologie, finanse, partycypacja obywatelska, ochrona środowiska. W każdej kategorii wybrano innowacyjne rozwiązania poprawiające życie mieszkańców i opisano jako warte naśladowania.

Raport jest analizą ekspercką WEI i wynikiem konsultacji przeprowadzonych ze środowiskiem biznesu, przedstawicielami samorządu, społeczności lokalnej i ekspertów.

We wstępie do publikacji czytamy: „Wybraliśmy kilkanaście przykładów z różnych obszarów: demografii, edukacji, finansów, środowiska, nowych technologii, partycypacji obywatelskiej. Wybór poprzedziliśmy komunikacją z urzędem oraz lokalnymi środowiskami opiniotwórczymi, takimi jak lokalna prasa czy organizacje pozarządowe. Wśród propozycji są takie, które bezdyskusyjnie zostały przyjęte jako dobre rozwiązania, ale także takie które budziły i budzą po dziś dzień kontrowersje. Te rozwiązania tym bardziej warte są pochwały, gdyż wynikają często ze sporej odwagi i determinacji lokalnego włodarza.”

Korzystając z okazji, że raport opublikowany jest w przededniu wyborów samorządowych, autorzy załączają do niego także szereg rekomendacji skierowanych do samorządowców, którzy zostaną wybrani w najbliższych wyborach. Raport nie ma charakteru jednak wyborczego, a będzie od tej pory publikowany rokrocznie, z nowymi przykładami interesujących praktyk.

Raport Warsaw Enterprise Institute powstał we współpracy z Pismem Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. Pełny raport jest dostępny na stronie www.wei.org.pl.