Na terenie gmin Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki powstanie Klaster Energii. Pierwsza taka inicjatywa w łódzkim, ma przyczynić się do rozwoju przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej.

29 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisany został List Intencyjny na rzecz powołania Klastra Energii na terenie gmin: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Parzęczew i Wartkowice. To pierwsza taka inicjatywa klastrowa w regionie łódzkim, która ma przyczynić się do rozwoju nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej. Idea powołania Klastra Energii wpisuje się w długofalową Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego.

- To pierwsze takie przedsięwzięcie w województwie łódzkim. Długofalowym celem Klastra Energii jest dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin, promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych oraz podnoszenie efektywności energetycznej – powiedziała Ewa Kochańska, prezes Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

Sygnatariusze Listu Intencyjnego wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej oraz wspólnego działania na rzecz partnerstwa lokalnego. Deklarują także chęć współpracy inwestycyjnej, naukowej i badawczej oraz podejmowanie działań informacyjno-promocyjnych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnej i przyjaznej środowisku gospodarki energetycznej.

- Dla Aleksandrowa Łódzkiego bardzo istotna jest geotermia. Chcielibyśmy wykorzystać możliwości jakie stworzy Klaster Energii w tym właśnie kierunku – powiedział burmistrz Aleksandrowa Jacek Lipiński.