Thumb 2 3 mg 9296

Komisja Edukacji Związku Miast Polskich w Miliczu

Komisje tematyczne ZMP |

W dniach 20-21 kwietnia 2017 roku w Rudzie Sułowskiej k/Milicza, odbyło się kolejne
posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
Członków Komisji powitał Przemysław Krzyżanowski Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP oraz Piotr Lech – Burmistrz Milicza. Spotkanie rozpoczęła prezentacja Gospodarzy „Strategia edukacyjna Gminy Milicz na lata 2015 – 2020”.
Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie dr Macieja Jakubowskiego, dyrektora ds. naukowych Fundacji Naukowej Evidence Institute – Badania dla edukacji „Co wiemy o kompetencjach polskich uczniów i dlaczego musimy je badać?”.
Następnie Marek Wójcik, Pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych przedstawił prezentację pt ” Zmiany statusu zawodowego nauczycieli oraz finansowania oświaty; Bitwa na dwóch frontach może być ryzykowna? Podczas posiedzenia członków Komisji Edukacji głos zabrał również Mariusz Tobor - Ekspert oświatowy w firmie „Vulcan”.
Po dyskusji zostało wypracowane i przyjęte stanowisko Komisji Edukacji Związku Miast Polskich odnoszące się do proponowanych przez MEN zmian w oświacie. (w załączeniu).
Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: druga połowa września
2017 roku w Kołobrzegu.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej