Thumb 2 3 fot karol stan czak

I Ogólnopolskie spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i przedstawicieli JST „Kierunek dziecko” w Gdyni

Konferencja |

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej wraz z Prezydentem Miasta Gdyni i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek-dziecko”.

Wydarzenie, którego organizatorem jest Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, a rolę gospodarza pełni Miasto Gdynia, odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 roku, na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Głównym celem spotkania jest prezentacja dobrych praktyk i wymiana doświadczeń wśród specjalistów i samorządowców odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze wsparcia dziecka i rodziny. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można skutecznie osiągać cele i realizować kierunki rozwoju wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe w obszarze wsparcia dzieci i pieczy zastępczej.

W ramach spotkania organizatorzy zaplanowali cykl dwudniowych zajęć, obejmujących: wykłady, wizyty studyjne, warsztaty i panele dyskusyjne. Wśród uczestników znajdzie się m.in. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, spodziewany jest także udział przedstawicieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z minister Elżbietą Rafalską na czele. Jeden z wykładów poprowadzi sędzia Artur Lipiński, występujący w telewizyjnym serialu paradokumentalnym „Sąd Rodzinny”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.