Struktura organizacyjna i władze ZMP

Zgromadzenie Ogólne jest najwyższą władzą Związku. Jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

 • składa się z przedstawicieli wybieranych przez Rady Miejskie miast członkowskich,
 • odbywa się raz w roku,
 • wybiera Prezesa Związku, Zarząd i Komisję Rewizyjną,
 • podejmuje uchwały, stanowiska i wnioski,
 • kształtuje działalność programową Związku,
 • uchwala Statut Związku,
 • ustala wysokość składki członkowskiej i budżet Związku.

Zarząd jest organem wykonawczym Związku, któremu przewodniczy Prezes Związku. Prezes reprezentuje Związek na zewnątrz (par.33 Statutu).

 • może liczyć od 9-25 członków,
 • opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń,
 • spotyka się raz w miesiącu,
 • reprezentuje Związek zgodnie z par.5 Statutu,
 • wykonuje budżet,
 • organizuje przedsięwzięcia Związku.

Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna.

 • składa się z pięciu osób,
 • uczestniczy w pracach Zarządu,
 • bada wykonanie przez Zarząd budżetu,
 • kontroluje realizację uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego.

Związek wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku, którym kieruje Dyrektor Biura, powołany przez Zarząd.


Władze ZMP
ZARZĄD
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes ZMP
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, wiceprezes ZMP
Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, wiceprezes ZMP
Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, wiceprezes ZMP
Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, sekretarz ZMP
Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, skarbnik ZMP

Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku
Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia
Robert Choma, prezydent Przemyśla
Andrzej Dziuba, prezydent Tychów
Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz
Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego
Janusz Gromek, prezydent Kołobrzegu
Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania
Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic
Tomasz Kacprzak, przewodniczący RM Łodzi
Bogusław Karakula, burmistrz Sokołowa Podlaskiego
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
Adam Lewandowski, burmistrz Śremu
Zbigniew Podraza, prezydent Dąbrowy Górniczej
Piotr Psikus, burmistrz Kępna
Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli
Dorota Zbińkowska, radna m. st. Warszawy
Janusz Żmurkiewicz, prezydent ŚwinoujściaKOMISJA REWIZYJNA
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy, przewodniczący
Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, zastępca przewodniczącego
Krzysztof Nuszkiewicz, burmistrz Pułtuska
Elżbieta Radwan, burmistrz Wołomina
Radosław Witkowski, prezydent Radomia

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Administratorem danych jest ZMP z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42. Podanie danych jest dobrowolne. Osobie, której prawo dotyczy przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia.