Projekt ustawy Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt z 27 maja 2019 do pre-konsultacji)

opiniowanie od 11.06.2019 do 05.07.2019
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia