Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych.

opiniowanie od 21.05.2018 do 25.05.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR