Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (MIiB)

opiniowanie od 19.01.2018 do 26.01.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR