Materiały prasowe

 • Pobierz Download icon@2x Podsumowanie wyborów samorządowych 2018 - prezentacja
 • Pobierz Download icon@2x Wniosek o patronat ZMP
 • Pobierz Download icon@2x Logo ZMP wersja polska (jpg)
 • Pobierz Download icon@2x Logo ZMP wersja angielska (jpg)
 • Pobierz Download icon@2x Sprawozdanie z działalności ZMP w 2017 roku
 • Pobierz Download icon@2x Infografika - podsumowanie aktywności legislacyjnej ZMP w 2017 roku
 • Pobierz Download icon@2x Podsumowanie działań informacyjnych i PR w 2017 roku
 • Pobierz Download icon@2x Tendencyjne próby blokowania zmian w planowaniu przestrzennym
 • Pobierz Download icon@2x SZACUNKOWE KOSZTY WPROWADZENIA REFORMY OŚWIATY
 • Pobierz Download icon@2x Apel w obronie samorządności
 • Pobierz Download icon@2x Broszura na Forum Samorządowe, Warszawa, 16 marca
 • Pobierz Download icon@2x Znak graficzny - Twój los w twoich rękach - PDF
 • Pobierz Download icon@2x Znak graficzny - Twój los w twoich rękach - JPG
 • Pobierz Download icon@2x Niekorzystne zmiany ustroju samorządowego
 • Pobierz Download icon@2x Znak graficzny - Twój los w twoich rękach
 • Pobierz Download icon@2x Karta Samorządności
 • Pobierz Download icon@2x Prezentacja ZRÓŻNICOWANIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W UE A KADENCYJNOŚĆ
 • Pobierz Download icon@2x Główne działania ZMP w 2016 roku
 • Pobierz Download icon@2x Prezes ZMP podsumowuje rok 2016
 • Pobierz Download icon@2x O niezgodnych z prawdą informacjach w wypowiedzi min. A. Zalewskiej
 • Pobierz Download icon@2x PROGNOZY ZMIAN W OŚWIACIE (Vulcan)
 • Pobierz Download icon@2x WYNIKI ANKIETY ZMP WS. PROJEKTOWANYCH ZMIAN W OŚWIACIE
 • Pobierz Download icon@2x Zdjęcie prezesa ZMP, Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic
 • Pobierz Download icon@2x Zdjęcie dyrektora Biura ZMP, Andrzeja Porawskiego
 • Pobierz Download icon@2x Oświadczenie ws. wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta Lublina
 • Pobierz Download icon@2x Foto Andrzej Porawski
 • Pobierz Download icon@2x Grafika kampanii "Sam urządzaj swoje miasto" (1)
 • Pobierz Download icon@2x Grafika kampanii "Sam urządzaj swoje miasto" (2)
 • Pobierz Download icon@2x PIT 2018 i ubytek - miasta ZMP

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej