Informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Związek Miast Polskich publikuje specjalne wydanie „Poradnika dla MIAST”

Aby jeszcze skuteczniej dotrzeć do mieszkańców polskich miast, nauczycieli i przedsiębiorców ze wskazówkami, inspiracjami oraz przykładami efektywnej pomocy, realizując w praktyce przesłanie „Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”, wydaliśmy specjalny „Poradnik dla MIAST”, który jest dostępny na naszej stronie www.miasta.pl. To inicjatywa doradców ZMP, którzy wspomagają 54 miasta w procesie przygotowania wniosków do programu „Rozwój lokalny”.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie epidemii koronawirusa

17 marca odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu ZMP w sprawie stanu zagrożenia epidemicznego. Prezydenci i burmistrzowe obradowali w trybie telekonferencji. Zarząd Związku rozpatrywał problemy zgłoszone przez poszczególne miasta i pracował nad przygotowaniem pakietu rekomendacji dla rządu, które pomogą lepiej zorganizować i usprawnić pracę urzędów oraz funkcjonowanie całych społeczności lokalnych.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Samorządy walczą o finansowanie swoich zadań

Wydatki inwestycyjne jednostek samorządowych w latach 2004-2018 wyniosły 494 mld zł – wielokrotnie więcej niż wydatki z budżetu centralnego. 55% tej kwoty samorządy musiały pozyskać z innych źródeł niż własne finansowanie. Brak zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może doprowadzić do ogromnych strat inwestycyjnych oraz do obniżenia jakości życia mieszkańców województw, powiatów, gmin i miast. Związek Miast Polskich oraz Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przygotowały debaty merytoryczne dotyczące polskich samorządów. Podczas nich zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod obrady Senatu.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – miasta mówią wspólnym głosem

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. Kampania ma charakter ogólnopolski, a za sprawą miast członkowskich ZMP również lokalny. Przekaz zostanie skierowany zarówno do całego środowiska samorządowego ZMP, jak i do miast, które nie są jeszcze członkami Związku. Odbiorcami komunikatów staną się również mieszkańcy polskich miast. W przedsięwzięcie zaangażowało się 165 miast członkowskich ZMP, które zadeklarowały współpracę i aktywny udział w dystrybucji informacji na szczeblu lokalnym.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Wysoka pozycja ZMP wśród lobbystów

Związek Miast Polskich zajmuje trzecie miejsce wśród najskuteczniejszych lobbystów działających w Sejmie. Serwis Jawny Lobbing pokazuje w swoich statystykach, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Serwis tez został zbudowany po to, aby każdy mógł sprawdzić, kto ma wpływ na tworzenie prawa w Polsce. Dane pochodzą z takich źródeł m.in. jak: publikowany przez MSWiA rejestr podmiotów prowadzących zawodową działalność lobbingową, wykaz prac legislacyjnych w Sejmie, stenogramy posiedzeń komisji sejmowych czy Rządowe Centrum Legislacji.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Program „Rozwój lokalny” – miasta wybrane

Krosno, Jelenia Góra, Konin, Biłgoraj, Ostrowiec Świętokrzyski, Włocławek, Grajewo, Jarocin, Kraśnik i Mielec to pierwsza dziesiątka najwyżej ocenionych zarysów projektów na liście rankingowej programu „Rozwój lokalny”, opublikowanej 19 grudnia br. Zarysy projektów z 54 miast zostały wybrane przez Komitet ds. Wyboru Projektów programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014–2021, do drugiego etapu naboru programu. Do pierwszego etapu naboru zgłoszono 213 projektów. Komitet podjął decyzję na podstawie rekomendacji ekspertów oceniających i zdecydował także o umieszczeniu 13 zarysów projektów na liście rezerwowej.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Samorządowcy z miast w Senacie RP

W wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych wzmocniło się znacząco lobby samorządowe w Senacie RP. Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 18 października w Warszawie zostały przyjęte priorytety legislacyjne na początek nowej kadencji parlamentarnej. Niektóre propozycje omówili w trakcie poprzedzającej posiedzenie konferencji prasowej senatorowie RP związani z ZMP – Zygmunt Frankiewicz i Wadim Tyszkiewicz. Dotyczą one m.in. finansów JST, wprowadzenie ustawy metropolitalnej/aglomeracyjnej, zmiany ustrojowe zwiększające uprawnienia mieszkańców wspólnot lokalnych oraz zwiększające uprawnienia organizacji zrzeszających samorządy.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Wspólna kampania miast i ZMP - Spotkajmy się na wyborach

Związek Miast Polskich zaprasza miasta do zaangażowania się w kampanię zachęcającą mieszkańców do głosowania - udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale też świętowanie demokracji. Wybory parlamentarne odbędą się już za niespełna trzy tygodnie, w niedzielę, 13 października. 25 września br. przedstawiciele miast - Warszawy, Gliwic, Łodzi, Sopotu i Związku Miast Polskich zainaugurowali kampanię profrekwencyjną, w której zachęcali do głosowania mieszkańców i przypominali, że udział w wyborach to nie tylko obywatelski obowiązek, ale również świętowanie demokracji.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Potrzebna rzetelna debata o finansach JST

W ostatnim czasie, przede wszystkim w mediach, w związku z podwyżkami dla nauczycieli, toczy się nieobiektywna dyskusja, w której podkreśla się rosnące wpływy całego sektora publicznego z udziału w podatku PIT, a pomija szereg czynników, które pogarszają sytuację finansową samorządów, takich jak: wzrost wydatków inwestycyjnych, oświatowych, kosztów wykonywania usług publicznych, niedofinansowanie zadań zleconych czy ubytki w dochodach własnych gmin, będące wynikiem zmian ustawowych. Dlatego Strona Samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wystąpiła 26 czerwca do Premiera o pilne zorganizowanie spotkania poświęconego sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

informacje prasowe

Pobierz Download icon@2x
Koalicja dla edukacji pisze do MEN

Koalicja dla edukacji przedstawia na koniec roku szkolnego Ministrowi Edukacji zestaw swoich postulatów i prosi o ich przeanalizowanie, a przede wszystkim pilne przygotowanie i wdrożenie rozwiązań, które pozwoliłyby na rozwiązanie wskazywanych problemów. To pierwszy, wspólny efekt pracy Kwadratowego Stołu – Koalicji dla edukacji, której głównym celem jest przygotowanie do września tego roku Raportu Polska Edukacja 2035 - założeń do modelu systemu oświaty. - Przez wieloletnie zaniedbania rządzących oraz po tak zwanych „reformach” firmowanych przez minister Zalewską polska oświata znalazła się w głębokim kryzysie i wymaga naprawy w praktycznie każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Zapewnienie młodym Polakom rzetelnego wykształcenia, nauczycielom właściwych warunków pracy, a samorządom odpowiednich środków na realizację zadań oświatowych to kwestie najważniejsze i nierozerwalnie związane. Związek Miast Polskich nie ucieka od rzetelnej debaty w tych trudnych sprawach. Debaty Kwadratowego stołu jasno pokazały, że mamy w kraju szereg środowisk, którym leży na sercu prawdziwa reforma polskiej szkoły – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich.

informacje prasowe

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej