Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Informacje Aktualności

Display min cyfryzacji internet dla szk

27.03.2020 Oświata, EPIDEMIA KORONAWIRUSA - OGŁOSZENIA

Szybka ścieżka, minimum formalności, maksimum elastyczności – wszystko po to, by uczniowie i nauczyciele jak najszybciej dostali sprzęt do zdalnej nauki.
Display child 1073638 1920

24.03.2020 Oświata, EPIDEMIA KORONAWIRUSA - OGŁOSZENIA

Amazon we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog i Ministerstwem Cyfryzacji udostępnia wszystkim chętnym nauczycielom, edukatorom, bibliotekarzom oraz rodzicom bezpłatne warsztaty.
Display szk0 a pixabay

24.03.2020 Oświata, MIASTA WOBEC EPIDEMII

Zainicjowania koniecznych zmian w ustawach Prawo oświatowe i Karta Nauczyciela oraz pilnych zmian w obowiązujących rozporządzeniach regulujących oczekuje od ministra edukacji prezydent Świdnicy.
Display koronawirus elearning pixa

24.03.2020 Oświata, EPIDEMIA KORONAWIRUSA - OGŁOSZENIA

Samorządowcy, dyrektorzy szkół i nauczyciele przygotowują zdalną edukację. Biuro ZMP zebrało informacje/ rekomendacje ze stron kuratoriów oświaty, MEN, MC oraz portali edukacyjnych i prywatnych.
Display elementarz2

11.03.2020 Polityka europejska i współpraca zagraniczna, Oświata

„Sztuka uczenia” poleca INTERAKTYWNY ELEMENTARZ Z KLASĄ, który w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i zawieszenia zajęć, jest doskonałym „nauczycielem na odległość”.
Display logo zmp 2

14.02.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Gorlicach odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierun...

Aktualnosci Grupy wymiany doświadczeń

Display logo zmp 2

14.02.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Gorlicach odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierun...
Display bochnia rynek

13.02.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 5-6 marca 2020 roku w Bochni odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym...
Display img 20180927 104256

27.01.2020 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 5-7 lutego 2020 roku w Goleniowie odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa miejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkow
Display gorlice

28.10.2019 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Gorlicach odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa powiatowa, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierun...
Display logo zmp 2

28.10.2019 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku w Koziegłowach odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa wiejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukieru...
Display img 6262

28.10.2019 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 5-6 grudnia 2019 roku w Poznaniu odbędzie się kolejne spotkanie GWD - grupa miejska, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowan...

Kalendarz Kalendarz wydarzeń

marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31