Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Informacje Najnowsze Informacje

Uczniowie23 Transparent

18.07.2019 Aktualności

Pytajnik09 Transparent

17.07.2019 Aktualności

Blank rss

17.07.2019 Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii - Aktualności

Blank rss

17.07.2019 Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego - Aktualności

Blank rss

16.07.2019 Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Blank rss

16.07.2019 Aktualności, Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych - Aktualności

Teacher42 Transparent

14.07.2019 Aktualności

Blank rss

14.07.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 ciechan w spotkanie z ministrem edukacji Transparent

13.07.2019 Oświata

Minister edukacji zadeklarował na spotkaniu z przedstawicielami ZMP, że w budżecie państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września br.
Learning064 Transparent

12.07.2019 Aktualności

Blank rss

12.07.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

12.07.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Blank rss

12.07.2019 Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Blank rss

12.07.2019 Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

Thumb 1 3 warszawa sprz ta po deformie Transparent

11.07.2019 Oświata, Z naszych miast

Oczekujemy, że rząd weźmie pełną odpowiedzialność finansową za zmiany w edukacji. Od dawna alarmowaliśmy, że spowodują one problemy – mówił po spotkaniu w MEN prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski..
Blank rss

11.07.2019 Edukacja, Kultura i Sport

Thumb 1 3 szko a pixabay Transparent

10.07.2019 Oświata

Rodzice i nauczyciele alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich o niezauważanych przez rządzących konsekwencjach reformy edukacji z 2016 r. Rzecznik zebrał uwagi miast i przygotował raport w tej sprawie
Thumb 1 3 przedszkole Transparent

05.07.2019 Oświata, Legislacja

Przedstawiciel ZMP prosi MEN o przedstawienie propozycji rozwiązania problemu dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, który zagraża stabilności finansów JST.
Thumb 1 3 img 6262 Transparent

03.07.2019 Oświata, Komisje tematyczne ZMP, Komisja Edukacji Związku Miast Polskich

Podczas pierwszego w tej kadencji spotkania Komisji Edukacji ZMP wybrano nowe prezydium Komisji oraz rozmawiano o Karcie Nauczyciela i podziale subwencji oświatowej
Thumb 1 3 076 Transparent

02.07.2019 Finanse, Oświata, Legislacja, KWRiST

Presja ma sens. Samorządowe naciski na rząd w sprawie finansowania tegorocznych podwyżek dla nauczycieli przynoszą skutek. Będzie dodatkowy miliard w subwencji oświatowej.