Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Kategorie Inne

Display zs nr 1 brwin w

02.01.2018 Inne

Jakość w edukacji Katarzyna Liszka-Michałka
Display prawo2

02.01.2018 Inne

Wstępna analiza podstaw prawnych dla działania jednostek samorządu terytorialnego w wybranych obszarach Katarzyna Liszka -Michałka
Display logo zmp 2

22.12.2017 Inne

Klasyfikacja budżetowa
Display logo smup

21.12.2017 Inne

Wybrane wskaźniki opisujące oświatę samorządową - M.Tobor, J.M.Czajkowski