Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Kategorie Diagnozy potrzeb JST

Display logo zmp 2

22.12.2017 Diagnozy potrzeb JST

Powiatowa Grupa Wymiany Doświadczeń
Display logo zmp 2

22.12.2017 Diagnozy potrzeb JST

Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń
Display logo zmp 2

22.12.2017 Diagnozy potrzeb JST

Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń