Najważniejsze wydarzenia w miastach w roku 2017

1

Miasto

2

Uroczyste obchody jubileuszu nadania praw miejskich w 2017 roku

3

Jeżeli tak, proszę wpisać datę obchodów (data - mm.dd)

4

Wydarzenie nr 1 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia) - najbardziej znaczące wydarzenie dla miasta w 2017 roku (międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne)

5

Wydarzenie nr 2 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia) - najbardziej znaczące wydarzenie dla miasta w 2017 roku (międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne)

6

Wydarzenie nr 3 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia) - najbardziej znaczące wydarzenie dla miasta w 2017 roku (międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne)

7

Wydarzenie nr 4 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia) - najbardziej znaczące wydarzenie dla miasta w 2017 roku (międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne)

8

Wydarzenie nr 5 (data - mm.dd, nazwa wydarzenia) - najbardziej znaczące wydarzenie dla miasta w 2017 roku (międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne)

9

Proszę podać datę obchodów Dni miasta (data - mm.dd)

10

Osoba do kontaktu w sprawie wydarzeń (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail)

11

Osoba wypełniająca ankietę (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko, telefon, e-mail)