7 i 8 czerwca br. odbyło się w Cieszynie spotkanie inaugurujące pracę grupy EMPIRIE – Sieci Wymiany Doświadczeń – Kapitał ludzki, która jest dedykowana zagadnieniom związanym z szeroko pojętymi zasobami kadrowymi miast.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Związek Miast Polskich w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków MF EOG na lata 2014 – 2021. Jednym z zadań tego programu jest budowanie Sieci Wymiany Doświadczeń (SWD) dla uczestników projektu oraz innych zainteresowanych miast.

7 czerwca grupa została fantastycznie przyjęta w Cieszynie przez gospodarzy miasta, a niezrównany mistrz narracji i znawca historii Cieszyna – sekretarz miasta i uczestnik spotkania – Stanisław Kawecki poprowadził uczestników sieci ulicami miasta i dał schronienie przed burzą w gmachu zabytkowego ratusza.

Sieć skupiająca początkowo 7 miast beneficjentów Programu „Rozwój Lokalny” była w Cieszynie reprezentowana przez uczestników z 5 miast. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 17 osób, co wpłynęło znakomicie na tempo integracji i znakomitą atmosferę w trakcie prowadzonych dyskusji. W Cieszynie nad planem przyszłych spotkań pracowali początkowo przedstawiciele miast: Cieszyna – gospodarza spotkania, Jarosławia, Niska, Zawiercia i Żywca. Już po spotkaniu dołączyły do sieci kolejne dwa miasta.

Rozpoczynając wspólną pracę uczestnicy postanowili, żeby konkretne zagadnienia, które stałyby się tematami pierwszego, a przede wszystkim kolejnych spotkań, były wynikiem wspólnych uzgodnień. I tak się stało. Spośród obszernego, trudnego do ogarnięcia obszaru tematów, który obejmuje choćby zarządzanie zasobami kadrowymi urzędów i jednostek organizacyjnych samorządów, zagadnienia organizacji pracy, strategii podnoszenia jakości pracy, motywowania pracowników, w toku dyskusji, a później zajęć warsztatowych, określono najważniejszy kierunek. Członkowie SWD ustalili, że priorytetem będą zagadnienia dotyczące satysfakcji płynącej z pracy. Uzgodniono również, że konkretne kwestie, będące tematami kolejnych spotkań i online‘owych dyskusji, zostaną przedstawione całej grupie do akceptacji po 20 lipca.

Siłą grupy SWD - Kapitał ludzki, co zdaje się, że już wszyscy jej członkowie dostrzegli i docenili, jest jej znaczne zróżnicowanie. Pozwala to dostrzec wielość możliwości postrzegania tych samych problemów, ich rozumienia i poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest to możliwe dzięki wzajemnemu zaufaniu i pełnej otwartości wszystkich uczestników prac grupy SWD.

Następne spotkanie grupy zostało zaplanowane na 19 i 20 września w Zawierciu.