Do końca marca gminy, które prowadzą lokalną politykę prorodziną, mogą zgłaszać się do udziału w konkursie. Jego hasło przewodnie to: „Znajdźmy miejsce w Polsce, gdzie rodzinom żyje się najlepiej!”.

Konkurs Samorząd Pro Familią 2021 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w styczniu br.

Laureatami zostaną samorządy, które, na przykład, finansują z własnego budżetu jednorazowe wypłaty z tytułu urodzenia dziecka, stosują ulgi w opłatach za odbiór odpadów komunalnych dla rodzin z dziećmi albo wspierają rozwój mieszkalnictwa dla rodzin.

Laureaci konkursu otrzymają tytuł Samorząd Pro Familia, który upoważnia do posługiwania się taką pieczęcią m.in. w materiałach promocyjnych. Tytuł ten będzie mogło otrzymać jedynie pięć samorządów w całej Polsce.

Tytuł Samorząd Pro Familia będzie przyznawany w pięciu kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska do 20 tys. mieszkańców, gmina miejska od 20 do 100 tys. mieszkańców oraz gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zgłoszenia do konkursu Samorząd Pro Familia można nadsyłać do 31 marca 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy uzupełnia ankieta, w której samorządy odpowiadają na pytania dotyczące m.in. nakładów budżetowych na politykę rodzinną, korzystania z rządowych programów skierowanych do rodzin, przyznawanych we własnym zakresie uprawnień czy stypendiów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, formularzem zgłoszeniowym i ankietą dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/rodzina/samorzad-pro-familia-2021