Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID Warszawa zapraszają polskie miasta do udziału w jubileuszowej, X. edycji Konkursu Eco-Miasto 2023. Konkurs odbywa się pod patronatem ZMP. Zgłoszenia do 20 czerwca.

Głównym celem Konkursu jest promowanie wdrożonych w miastach rozwiązań i inwestycji, które prowadzą do sukcesywnego podnoszenia jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej i z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń.

Uczestnicy Konkursu mogą rywalizować w 4 kategoriach:

  1. Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym;
  2. Zielono-błękitna infrastruktura;
  3. Zrównoważona mobilność;
  4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i jakość powietrza.

Do Konkursu, w którym uczestnictwo nie wiąże się z żadnymi opłatami, zgłaszać się mogą gminy miejskie i miejsko-wiejskie, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki międzygminne. Laureaci zostaną wyłonieni oddzielnie spośród miast poniżej, jak i powyżej 100 tysięcy mieszkańców, podczas uroczystej Gali zaplanowanej na dzień 10 października 2023 r. w Warszawie.

Warunkiem udziału w tej prestiżowej rywalizacji jest wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go do Organizatorów za pomocą dostępnego na stronie http://eco-miasto.pl formularza online do dnia 20 czerwca 2023 r.

Otrzymanie statuetki Eco-Miasto to ogromne wyróżnienie, ale również docenienie wysiłków miast w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. To także dowód na to jak wielką świadomością ekologiczną wykazują się włodarze miast, którzy w myśl solidarności międzypokoleniowej już dziś priorytetowo traktują rozwiązania, służące teraźniejszym i przyszłym mieszkańcom.

Zapraszamy miasta do zgłaszania się do Konkursu i tym samym próbę uzyskania prestiżowego tytułu „Eco-Miasta”.