Zapytanie ofertowe Nr 12/2019/ZMP/PiN2 z dnia 21.05.2019 roku

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 odrębnych jednodniowych sesji szkoleniowych z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych w 3 miastach (Kozienice, Sandomierz, Starachowice) dla zespołów pracowników tych miast zatrudnionych w obszarze obsługi podatkowej i w obszarze zarządzania nieruchomościami, w okresie od 10 czerwca
do 30 września 2019 roku w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” realizowanego ze środków PO WER Działanie 2.18.

Szczegółowa tematyka szkolenia
1. Procesy biznesowe jako podstawa stosowania systemów informatycznych
2. Wymagania systemu informatycznego, typy narzędzi i metody
3. Zastosowanie rozwiązań do rozliczeń

4. Systemy informatyczne w obszarze podatków i opłat lokalnych/nieruchomości
5. Środki komunikacji elektronicznej
6. Procesy w obsłudze podatnika i ich wpływ na systemy IT
7. Procesy a architektura systemów w obszarze podatków i nieruchomości
8. Portal podatnika i jego podstawowe cechy
9. Przykłady rozwiązań działających w Polsce w JST

Termin realizacji zamówienia – od 10.06.2019 do 30.09.2019. Konkretne daty podlegać będą dalszym ustaleniom, zgodnie z możliwościami Zamawiającego i Wykonawcy. Zakres – 3 dni szkoleniowe w 3 miastach: Kozienice, Sandomierz, Starachowice.

Oferty prosimy przesyłać do 28 maja 2019 r. na adres: Związek Miast Polskich, 61-517 Poznań, ul. Robocza 42, pocztą lub e-mailem na adres: sylwia.kluczynska@zmp.poznan.pl
lub biuro@zmp.poznan.pl

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej