Komunikat dotyczący zapytanie ofertowego nr 4/2018/ZMP/Pl-No-Ua

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zapytania ofertowego:

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego (specyfikacja minimum):
Przedmiotem zapytania są Usługi tłumaczenia szeptanego w ramach projektu „Polsko-norweska pomoc dla zwiększenia efektywności energetycznej na Ukrainie”, obejmujące
1. tłumaczenie z j. polskiego na j. ukraiński i odwrotnie (2 tłumaczy)
2. tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie (2 tłumaczy)
3. Zapewnienie przenośnych urządzeń do tłumaczenia szeptanego, dla minimum 20 maksymalnie 30 osób.
4. Planowane terminy i miejsca wykonania usługi:

Tłumaczenie z j. polskiego na j. ukraiński i odwrotnie (2 tłumaczy)
20, 21 i 22 marca 2018, Polska, Ruda Śląska, Sosnowiec i Ząbki, wizyta studyjna (minimum 20 maksymalnie 30 osób), godz. 9.00-17.00, tłumaczenie podczas kolacji w dniu 20 marca 2018r.

Tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski i odwrotnie (2 tłumaczy)

20 marca: wizyta studyjna do Rudy Śląskiej w godz. 9.00-17.00 (minimum 20 maksymalnie 30 osób) oraz tłumaczenie podczas kolacji w hotelu Centrum Sosnowiec (minimum 20 maksymalnie 30 osób), 21 marca w godz. 9.00-12.00.

Ramowy program wizyty studyjnej wraz z godzinami w załączeniu (załącznik nr 6)

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej