Thumb 2 3 smart city forum

Smart City Forum w Warszawie - zmiana daty

Konferencja |

XI edycji Smart City Forum odbędzie się 15-16 czerwca 2020 w The Westin Warsaw Hotel.

Będzie to 11. edycja Smart City Forum. Uczestnicy wspólnie z grupą ekspertów będą rozmawiać nt. wdrażania różnego rodzaju rozwiązań stosowanych w miastach na całym świecie, a ukierunkowanych na rozwój miast i nowoczesnych społeczeństw.

Podczas 11. edycji Smart City Forum pojawią się też kwestie związane z najskuteczniejszymi metodami  realizacji inwestycji i pozyskiwania środków realizację innowacyjnych pomysłów. Sesja poświęcona dobrym praktykom pozwoli prelegentom zaprezentować innowacyjne wdrożenia z wykorzystaniem ich użycia w praktyce. Dyskusji poddane zostaną również problemy związane  z transformacjami cyfrowymi w miastach.

W ramach wydarzenia zaplanowano Wielką Gale Smart City, podczas której wręczone zostaną nagrody w konkursie Smart City, mającego na celu popularyzację osobowości i projektów, które znacząco przyczyniły się do promocji rozwiązań w zakresie budowy inteligentnych miast w Polsce oraz miast realizujących te idee.  Nagrodzeni zostaną przedstawiciele administracji lokalnej oraz środowisk biznesowych, ten, kto najbardziej przyczynia się do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność polskich miast i gospodarki.

Drugiego dnia odbędą się znane i doceniane przez stałych uczestników Sesje OKRĄGŁE STOŁY, które umożliwią pogłębioną dyskusję na aktualne tematy związane z rozwojem inteligentnych miast. Formuła wprowadza dynamizm oraz możliwość integracji i tworzenia sieci między uczestnikami. Nowym elementem programu w tym sezonie będą 2 ścieżki tematyczne. Ścieżka „Inteligentne miasto ludzkie” będzie koncentrować się na takich kwestiach, jak polityka senioralna i mieszkaniec jako użytkownik przestrzeni publicznej, a temat ścieżki „Eko i inwestycje” odpowie na pytania związane z zielonymi miastami, mobilnością i ekologią.

Wszystkie informacje na temat Smart City Forum można znaleźć na oficjalnej stronie kongresu: www.smartcityforum.pl

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich w sprawie wyborów realizowanych podczas pandemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie pilnej potrzeby uregulowania zasad funkcjonowania systemu oświaty i wychowania w okresie epidemii
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej