Thumb 2 3 151011 070

„Polsko-Austriackie FORUM Samorządowe” w Rzeszowie

Impreza międzynarodowa |

Istotą koncepcji FORUM jest wymiana doświadczeń oraz podsumowanie dorobku osiągniętego w dotychczasowej współpracy samorządów Polski i Austrii, sformułowanie praktycznych wniosków odnośnie wzbogacenia form i metod tej współpracy oraz rozprzestrzenienie tej idei na regiony w Polsce i Austrii, które dotychczas nie nawiązały bezpośredniego współdziałania.

Polsko-Austriackie Forum Samorządowe

Rzeszów 13 kwietnia 2018 rok

Proponowany harmonogram Forum

• Otwarcie Forum 13 kwietnia 2018 9.00 - 9.40
Wystąpienie Prezydenta Miasta Rzeszowa 9.00 - 9.15
Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Polsko-Austriackiego 9.15 - 9.25
Wystąpienie Ambasadora Austrii 9.25 - 9.40
• Sesja plenarna : „Rzeszów – Klagenfurt doświadczenia
i perspektywy współpracy „ 9.40 - 12.00
Prezentacja Miasta Rzeszowa 9.40 - 10.20
Wystąpienie przedstawiciela Klagenfurtu 10.20 - 10.40
• Przerwa 12.00 - 12.30
• Panel 1 : Współpraca miast i regionów: doświadczenia,
problemy i zadania w procesie integracji narodów Europy. 12.30 - 15.00
• Panel 2 : Gospodarka innowacyjna – wyzwania współczesności: jak możemy się wzajemnie inspirować i współpracować. 12.30 - 15.00

• Obiad 15.00 - 16.30
• Sesja plenarna: Współpraca miast i regionów – część II 16.30 - 18.00
• Alternatywnie dla grupy przedsiębiorców spotkanie
w wybranym przedsiębiorstwie rzeszowskim 16.30 - 17.50
• Podsumowanie obrad 18.00 - 18.30
• Kolacja , bankiet 20.00 - 22.00

W sobotę 14 kwietnia planowane jest dla zainteresowanych uczestników FORUM, zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem w godzinach 10.00 – 13.00 obejmujące

• zwiedzanie autokarem miasta i jego okolic obrazujące dynamiczny rozwój regionu
• zwiedzanie Podziemnej Trasy Turystycznej
• zwiedzanie najważniejszych atrakcji turystycznych Rzeszowa.
Wyjazd uczestników FORUM z hotelu w godzinach 11.00 – 14.30 w sobotę 14.04.2018.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Priorytety legislacyjne ZMP na początek kadencji parlamentarnej 2019-2023
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej