Rada Gmin i Regionów Europy - CEMR

Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) jest najstarszym i największym stowarzyszeniem zrzeszającym samorządy lokalne i regionalne z 41 krajów europejskich (jest częścią światowej organizacji miast i gmin – United Cities and Local Governments - UCLG). Jej głównym celem jest promocja silnej, zjednoczonej Europy opartej na samorządach lokalnych i regionalnych, w której decyzje są podejmowane najbliżej obywateli, w zgodzie z zasadą subsydiarności. Działalność CEMR obejmuje szeroki wachlarz tematów. Od usług publicznych, przez transport, politykę regionalną, środowisko po równe szanse. Członkami są krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych z Europy.

Na czele CEMR stoi Przewodniczący i jego zastępcy, wybierani spośród przedstawicieli samorządów na okres 3 lat. Głównym organem zarządzającym jest Komitet Polityczny. Uchwala on budżet i roczny plan pracy, decyduje o kursach polityki i przyjęciu nowych członków. Składa się z ponad 100 przedstawicieli samorządów nominowanych przez krajowe stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych. Za wdrażanie postanowień Komitetu Politycznego odpowiada Biuro Wykonawcze. Raz na 3 lata odbywają się Zgromadzenia Ogólne. Uczestniczą w nich setki samorządowców europejskich, a obrady dotyczą kluczowych dla samorządów kwestii. Na zakończenie Zgromadzenia przyjmowana jest deklaracja polityczna, określająca cele organizacji na następne 3 lata. Ostatnie Zgromadzenie odbyło się w kwietniu 2016 r. na Cyprze. W ramach CEMR regularnie spotykają się również Sekretarze Generalni i Dyrektorzy Krajowych Stowarzyszeń Władz Lokalnych i Regionalnych. Za codzienną pracę odpowiada Sekretariat Generalny, którego siedziba znajduje się w Brukseli.

Przedstawiciele ZMP w Komitecie Politycznym CEMR:

Tomasz Kacprzak, Przewodniczący RM Łodzi, członek Zarządu ZMP
Jarosław Górczyński, Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, członek Zarządu ZMP

Zastępcy:

Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa, Wiceprezes ZMP

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została opublikowana w 2006 r. przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR). Dokument zawierający regulacje i zalecenia równościowe dla samorządów, opracowany został przez teoretyków tematu w ścisłej współpracy z kobietami pochodzącymi z wyboru. Karta jest dla jednych oczywistością, a dla innych zapisem pokazującym w jak wielu obszarach funkcjonowania samorządu należałoby uwzględnić kobiety, jako pełnoprawne mieszkanki gminy – obywatelki płacące podatki lokalne. Kartę podpisały dotychczas 1493 samorządy w 32 krajach Europy, najwięcej w Hiszpanii, Włoszech, Szwecji. W Polsce - Aleksandrów Łódzki i Nysa. W ciągu dwóch lat od sygnowania dokumentu gmina powinna opracować i rozpocząć wdrażanie równościowego planu działania. Może być nim także strategia rozwoju miasta lub gminy przy założeniu, że zawiera elementy dotyczące równości płci. Jak pokazują statystyki, tylko niektóre samorządy, które podpisały Kartę, realizują jej zapisy ujęte w 30 artykułach, a plany działania nie powstały. Dla przykładu we Włoszech jest aż 418 gmin, które ratyfikowały Kartę, jednak równościowy plan przygotowano zaledwie w 11 samorządach.

Na dedykowanej tematowi równości kobiet i mężczyzn stronie internetowej Obserwatorium ds. Karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (http://www.charter-equality.eu), oprócz treści Karty, spisu sygnatariuszy, można znaleźć także praktyczne rady, w jaki sposób podpisać Kartę, jak opracować lokalny plan działania, jak mierzyć jego wdrażanie oraz poznać dobre przykłady praktyk równościowych z całej Europy.Załączniki:
Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
The European Charter for Equality of Women and Men i Local Life

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: sytuacji finansowej samorządów
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 30 sierpnia 2019 roku
Pobierz Download icon@2x
inne
Pismo ZMP do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie podziału subwencji oświatowej

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
23
październik 2019

24
październik 2019

Październik 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ZMP
3
październik 2019

4
październik 2019

13
październik 2019

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej