Polsko-Niemiecka Grupa Robocza

W 1995 roku Związek Miast Polskich podpisał umowę o dwustronnej współpracy z niemieckim partnerem, Sekcją Niemiecką Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) uznając, że stosunki polsko-niemieckie mają szczególne znaczenie dla procesu jednoczenia Europy. Wymienione w umowie obszary współpracy to wspieranie partnerstw międzygminnych, umacnianie współpracy poprzez programy wsparcia UE, organizowanie konferencji i seminariów na tematy interesujące obie strony oraz współpraca z organizacjami młodzieżowymi, komunalnymi, instytucjami naukowymi oraz innymi związkami.

Dla koordynowania działań realizowanych z naszym zachodnim sąsiadem w 1996 r. powołano Polsko-Niemiecką Grupę Roboczą, której członkami są przedstawiciele ZMP oraz Sekcji Niemieckiej CEMR. Skład Grupy ustalany jest każdorazowo na kolejną kadencję i przyjmowany uchwałą Zarządu ZMP.

W ramach współpracy obu Związków odbyło się jedenaście konferencji miast partnerskich Polski i Niemiec, dwadzieścia trzy posiedzenia Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej oraz trzy seminaria tematyczne. W konferencjach miast partnerskich Polski i Niemiec uczestniczy każdorazowo od 100 do 150 osób. Pierwsza odbyła się w 1996 r. w Görlitz i Zgorzelcu. Początkowo wydarzenia organizowane były właśnie w miastach przygranicznych, jako dowód na wspólne „życie” miast po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej.

Tematyka konferencji odzwierciedla aktualne wydarzenia po obu stronach polsko-niemieckiej granicy i w Unii Europejskiej. Celem pierwszych spotkań było przygotowanie samorządów obu krajów do członkostwa Polski w UE. Konferencje były zawsze okazją do pokazywania dobrych przykładów współpracy, wymiany doświadczeń, sygnalizowania problemów.

Członkami Grupy są prezydenci, burmistrzowie polskich i niemieckich miast, którzy zostali wybrani przez zarządy obu Związków lub zgłosili swoje zainteresowanie w pracach Grupy. W posiedzeniach Grupy uczestniczą obok prezydentów i burmistrzów z obu krajów, przedstawiciele organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Pełnią oni ważną rolę doradczą i opiniotwórczą dla Grupy Roboczej.

Obecnie istnieje ponad 1000 partnerstw – formalnych jak i nieoficjalnych między samorządami Polski i Niemiec, co czyni z naszego zachodniego sąsiada lidera pośród państw, z którymi współpracują polskie samorządy.Załączniki:
RegulaminGrupa2019

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Subwencja oświatowa 2020 - wniosek ZMP do Senatu RP
Pobierz Download icon@2x
inne
Raport na temat stanu finansów JST - 21 lutego 2020 roku
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie sposobu kształtowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie stosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych wobec osób pełniących funkcje publiczne, pochodzących z bezpośredniego wyboru

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej