Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT III

Display logo urbact

Partnerzy: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Instytut Rozwoju Miast

Cel projektu: URBACT to europejski program wymiany i nauki promujący zrównoważony rozwój obszarów miejskich. Program umożliwia miastom z całej Europy nawiązywanie współpracy w celu opracowywania rozwiązań najpoważniejszych problemów nękających obszary miejskie, co potwierdza kluczową rolę tej inicjatywy w podejmowaniu działań związanych z coraz bardziej złożonymi zmianami społecznymi. Jest on pomocy w znajdowaniu praktycznych rozwiązań o innowacyjnym i zrównoważonym charakterze, integrujących aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

W ramach programu miasta mogą dzielić się dobrymi praktykami i doświadczeniami z profesjonalistami z całej Europy. Program URBACT zrzesza 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników URBACT to stosunkowo niewielkie miękkie projekty, opierające się na małych usprawnieniach w mieście. Wielką ich siłą jest jednak aktywizacja na każdym etapie powstawania koncepcji, wdrażania i realizacji projektów lokalnych interesariuszy, pochodzących z różnych środowisk profesjonalnych i amatorskich, lokalnych aktywistów i entuzjastów. Dzięki tak skonstruowanej „metodzie URBACT” każdy z tych projektów, mimo niewielkich nakładów finansowych, przynosi wymierne korzyści lokalnym społecznościom.

ZMP prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy we współpracy z parterami już od 2010 roku.

http://www.urbact.pl/

Wartość projektu: 40.000 euro/2 lata działalności
Okres realizacji: kwiecień 2016 – marzec 2018

Wydarzenia
KPK URBACT przede wszystkim wspiera i promuje wydarzenia przygotowywane przez Sekretariat Programu w Paryżu, jednak przed każdym z naborów projektów organizujemy Dni Informacyjne. Dodatkowo dla polskich miast biorących udział w projektach URBACT przygotowujemy warsztaty, szkolenia, a na bieżąco służymy konsultacjami telefonicznie i mailowo.
KPK URBACT bierze udział w Uniwersytecie Letnim URBACT organizowanym co 2 lata w jednym z miast europejskich, a oprócz tego w Dorocznej Konferencji URBACT.

Dokumenty i publikacje
URBACT TOOLKIT – podręcznik przygotowany w języku polskim, metodologii URBACT. Praktyczny poradnik w jaki najlepszy sposób realizować projekty URBACT
Informator o polskich miastach w URBACT
Aktualnie realizowane projekty URBACT
Broszura informacyjna URBACT
Program Operacyjny URBACT, zatwierdzony przez Komisję Europejską
Polska wersja raportów z realizacji projektów URBACTII

Pozostałe aktualności w tej tematyce

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko ZMP w sprawie reprywatyzacji mienia obywateli polskich, zawłaszczonego przez władze PRL w kontekście poselskiego projektu ustawy (druk 420)
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Wstępne stanowisko ZMP w sprawie projektu Funduszu Inwestycji Lokalnych
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu ZMP w sprawie poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (druk nr 455)

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej