Projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury zamieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów.

opiniowanie od 05.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia