Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

opiniowanie od 02.04.2018 do 13.04.2018
kategoria: projekt ustawy lub rozporządzenia

Załączniki

uzasadnienie OSR