Ue naglowek2
Projekt "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
I etap 2016-2018 Dofinansowanie projektu z UE: 2 363 196,27 zł
II etap 2018-2020 Dofinansowanie projektu z UE: 2 671 677,03 zł

Aktualnosci Aktualności

Display zdj cie2

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Planowanie budżetowe - Antoni Jeżowski
Display zs nr 1 brwin w

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Rola dyrektora szkoły - Szymon Więsław
Display gliwice szko a

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Monitorowanie jakości usług edukacyjnych - Szymon Więsław
Display lekcja pokazowa w  uszczanowie

03.01.2018 Opracowania tematyczne

Posiadanie planu realizacji założonej wizji rozwoju lokalnej oświaty - Szymon Więsław
Display zs nr 1 brwin w

02.01.2018 Inne

Jakość w edukacji Katarzyna Liszka-Michałka
Display prawo2

02.01.2018 Inne

Wstępna analiza podstaw prawnych dla działania jednostek samorządu terytorialnego w wybranych obszarach Katarzyna Liszka -Michałka
Display logo zmp 2

22.12.2017 Inne

Klasyfikacja budżetowa
Display drawsko szkola podstawowa

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Udział rodziców w planowaniu, realizacji i ocenie usług edukacyjnych - Zbigniew Czepelak
Display boiska w  bogatynia

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Udział mieszkańców i partnerów instytucjonalnych w procesie planowania, realizacji i oceny usług oświatowych - Zbigniew Czepelak
Display zdj cie szko a

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych - Joanna Łukasiewicz-Wieleba
Display szko a podstawowa nr 5

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Promyk Słońca - Anna Grabowska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, dr Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska
Display myslowice zielona pracownia 3

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Motywowanie, budowanie zaangażowania i doskonalenie kadry kierowniczej - Danuta Woronowicz
Display nce zesp   szk

22.12.2017 Opracowania tematyczne

Organizacja zarządzania usługami edukacyjnymi i zapewnienie kompetentnej kadry na poziomie organu prowadzącego - Danuta Woronowicz
Display logo zmp 2

22.12.2017 Diagnozy potrzeb JST

Powiatowa Grupa Wymiany Doświadczeń
Display logo zmp 2

22.12.2017 Diagnozy potrzeb JST

Wiejska Grupa Wymiany Doświadczeń
Display logo zmp 2

22.12.2017 Diagnozy potrzeb JST

Miejska Grupa Wymiany Doświadczeń
Display logo smup

21.12.2017 Inne

Wybrane wskaźniki opisujące oświatę samorządową - M.Tobor, J.M.Czajkowski
Display krak w ro liny

21.12.2017 Ochrona środowiska, Oświata, Z naszych miast

W ramach kampanii „Bądźmy razem w walce o czyste powietrze dla Krakowa” wszystkim krakowskim przedszkolom przekazane zostaną rośliny znane ze swoich pyłochwytnych właściwości.
Display f1020036 kor

12.12.2017 Oświata, Projekty z miastami i dla miast, Grupy Wymiany Doświadczeń

Kształcenie pracodawców nie może zastąpić kształcenia praktycznego w szkołach - to główny wniosek uczestników 8. powiatowej grupy wymiany doświadczeń w ramach tzw. projektu ORE.
Display f1020036 kor

11.12.2017 Grupy Wymiany Doświadczeń

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w powiecie łańcuckim odbyło się spotkanie członków GWD - grupa powiatowa. Tematem tego spotkania była współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w kontekście ostatnic...
Display gliwice o wiata

07.12.2017 Oświata, Z naszych miast

Na pokrycie kosztów reformy oświatowej Miasto Gliwice musiało przeznaczyć prawie milion złotych z własnej kasy. Środki przyznane miastu na ten cel przez rząd okazały się dalece niewystarczające.