W dniu 12 czerwca 2017 roku w Poznaniu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Członków Komisji powitała Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji ZMP, Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw i Społecznych w Kobyłce – Anna Bielińska-Sobolewska.

Spotkanie poprowadził Marek Wójcik - Pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. Członkowie Komisji Edukacji szczegółowo omówili projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (projekt z dnia 30 maja 2017r.).


Ewa Ziółkowska