W dniach 9-10 października 2018 roku w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku, w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, odbyło się spotkanie dla samorządowców oraz członków Grup Wymiany Doświadczeń.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.

Głównymi punktami spotkania były: przedstawienie głównych założeń projektu, wskazanie różnic między I i II etapem, celów i określenie konkretnych działań do zrealizowania przez członków GWD. Uczestnicy spotkania zapoznali się z platformą Samorządowy Lider Edukacji, która będzie wykorzystywana w projekcie do komunikacji i wymiany doświadczeń oraz z prezentacją ”Reforma edukacji – analiza zmian w oparciu o dane liczbowe”, przygotowaną przez pana Mariusza Tobora – eksperta ZMP ds. finansowych i wskaźników w tym projekcie.

Na koniec spotkania, jego uczestnicy pracowali w swoich Grupach Wymiany Doświadczeń nad rekomendacjami do modelu doradztwa dla JST.