W dniach 8-9 2015 roku w Wałbrzychu, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Przybyłych na spotkanie powitał Roman Szełemej, Prezydent Wałbrzycha oraz Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina – Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP. Następnie uczestników posiedzenia zapoznano z organizacją miejskiej oświaty, Zespołem Szkół Politechnicznych – Energetyk, Zespołem Szkół nr 5 oraz Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park”. Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie przedstawiciela Fundacji Familijny Poznań, wspierającej samorządy w tworzeniu kompleksowej oferty edukacyjnej. Członkowie Komisji mieli również możliwość zwiedzenia Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

W drugim dniu obrad, gościem Komisji była pani Magdalena Wantoła-Szumera, Naczelnik Wydziału Edukacji Ustawicznej, Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w MEN, która omówiła zmiany w kształceniu zawodowym – nowe akty prawne oraz nowelizację obowiązujących aktów prawnych związanych z kształceniem zawodowym.

Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: 3-4 grudnia 2015 roku we Włocławku.

Ewa Ziółkowska