W dniach 3-5 października 2012 roku w Sarbinowie, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Dyskutowano m.in. o projekcie ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.

Przybyłych na spotkanie powitał Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina, Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji. Dyrektor Wydziału Edukacji w Koszalinie pan Krzysztof Stobiecki przekazał informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście w roku szkolnym 2011/2012, m.in:

  • zadania oświatowe realizowane w placówkach oświatowych,
  • programy unijne realizowane przez placówki oświatowe,
  • wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI SP,
  • sześciolatek w szkole, sześciolatek w przedszkolu – początek zmian w edukacji dzieci najmłodszych w Koszalinie – działania podjęte przez władze miasta.

Członkowie Komisji przedyskutowali projekt samorządowy – ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wypracowała stanowisko dotyczące w/w projektu.

Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: 29 listopada 2012 roku w Warszawie.

Ewa Ziółkowska