W dniach 14-15 czerwca 2012 roku w Kielcach, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Przybyłych na spotkanie powitał Andrzej Sygut, Zastępca Prezydenta Kielc oraz Przemysław Krzyżanowski, Zastępca Prezydenta Koszalina – Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji ZMP. Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji w Kielcach Pani Anita Stanisławska przedstawiła funkcjonowanie oświaty w swoim mieście.

W drugim dniu obrad, gościem był pan Maciej Jakubowski - podsekretarz stanu w MEN, odpowiedzialny za strategię zmian systemowych w edukacji i za efektywność finansowania edukacji, w tym za współpracę z samorządem terytorialnym, także za kształcenie nauczycieli. Minister przedstawił plany Ministerstwa Edukacji Narodowej na najbliższe lata.

Komisja ustaliła termin kolejnego spotkania: 27-28 września 2012 roku w Koszalinie.

Ewa Ziółkowska