W dniach 1-2 grudnia 2011 roku w Aleksandrowie Łódzkim, odbyło się drugie w nowej kadencji posiedzenie Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. Przybyłych na to spotkanie powitał Jacek Lipiński, Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Członek Zarządu Związku Miast Polskich, odpowiedzialny z ramienia Zarządu ZMP za pracę tej Komisji. Kolejnym prelegentem była Hanna Beda – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Przygotowała ona prezentację multimedialną dotyczącą realizacji zadań z zakresu edukacji przedszkolnej przez gminę Aleksandrów Łódzki. Kolejnym punktem programu było omówienie problemów ze stosowaniem zapisów ustawy o systemie oświaty dotyczące finansowania przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Członkowie Komisji Edukacji wnioskowali o udział na posiedzeniach Komisji, prawnika specjalizującego się w prawie oświatowym.

Komisja wypracowała stanowisko i ustaliła termin kolejnego spotkania na przełom stycznia i lutego 2012 roku w Kielcach.

Ewa Ziółkowska