Aktualności
Thumb 1 3 b535e61d34bce8689bf0ea4e5b8d150c1aa171cc
12-13 września 2011 r. w Bielsku-Białej pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie UE odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energe...
Thumb 1 3 5da25a2c69bef3de61ab2180e30d0707066d5235
Około 2,5 mln złotych wpłaciły dwie rudzkie spółki komunalne do budżetu Rudy Śląskiej. Jest to największa dywidenda, jaką spółki z udziałem miasta przekazały swojemu właścicielowi. To jeden ze spos...
Thumb 1 3 341291874f64311259a91745f0e7102805df9e9e
W Piotrkowie Trybunalskim trwają prace remontowe, których efektem będzie powstanie nowej noclegowni. Całkowity koszt inwestycji wynosi 688 tys. 800 złotych. Otwarcie obiektu planowane jest w paździ...
Thumb 1 3 5debcf0c3dbc59600f713e4572dc58dc695de809
To już druga edycja konkursu „Access City Award” - europejskiej nagrody dla miast dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Celem konkursu jest rozwój udogodnień i zmniejszanie barier w stosunku do os...
Thumb 1 3 ed9849a9be26cd44edfc41755add5f5101f2544a
Jest to nasze pierwsze przedsięwzięcie, które przy aprobacie i frekwencji uczestników ma szanse wpisać się na stale w sportowe kalendarium imprez samorządowych
Thumb 1 3 a0650d45f5e97de0e79f3edfe778baf4d0cf48be
W dniu 27 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola". Zduńska Wola otrzyma ze środków Unii Europejski...
Thumb 1 3 23c16742e5f48be345b095aafc84b97b05b64c96
22 lipca 2011 w ratuszu została podpisana umowa kredytowa pomiędzy Zarządem Obiektów Sportowych a Regionalnym Oddziałem Korporacyjnym PKO BP SA w Koszalinie. Długoterminowa pożyczka inwestycyjna p...
Thumb 1 3 c4d33d7c2b6f66644362efe74ca23224203b097e
Po raz pierwszy w Świnoujściu i po raz pierwszy w Polsce można oglądać niezwykłą wystawę poświęconą wielkiej niemieckiej wunderwaffe, czyli „cudownej broni”, która miała Niemcom zapewnić zwycięstwo...
Thumb 1 3 c64a9207ba1b760f8f5fe3242917966362fa2a9a
25 lipca 1911 r. odbyła się we Nowogardzie uroczystość inauguracyjna ratusza. Nowa siedziba władz miasta stanęła na miejscu domu mieszczańskiego
Thumb 1 3 5396db5bcc50dbe59632111820b4b1016984c35a
Ustka, 27 czerwca 2011 r.
Thumb 1 3 5377227688a8328b3c352d70063e251fea38b594
Od 1 lipca mieszkańcy Konina mogą spacerować po nowo wybudowanym Bulwarze Nadwarciańskim, zlokalizowanym na brzegu rzeki Warty po stronie starej części miasta. Inwestycja kosztowała blisko 14 mln zł.
Thumb 1 3 d11370310b16f163964f7b1c8dd94056ef359960
Spotkanie odbyło się 30 czerwca 2011 w Cieszynie
Thumb 1 3 adama harasiewicza w chodzieskim domu kultury fot. m. strzeli ski
16 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Kultury w Zamościu.
Thumb 1 3 498c9c126b3c9df2708dc3b4e13101ac86a71c12
Władze Krakowa przesłały do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o orzeczenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i ustawą o finansach publicznych przepisów rozporządzenia ministra fin...
Thumb 1 3 8a81885a39879e5a914568eb390738e180025c39
7 – 9 września 2011 roku w Muszynie oraz w Krynicy-Zdroju odbędzie się już piąta edycja Forum Regionów, które jest integralną częścią odbywającego się już po raz dwudziesty pierwszy Forum Ekonomic...
Thumb 1 3 78fded7af7a0f6c090a756a964f5a93088ab76ba
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9 19 sierpnia - 2 października 2011
Thumb 1 3 65ea1277c761c50a541b31df29cdfd66a5e8bb27
"Rzeczpospolita" po raz 13 ogłosiła wyniki rankingu samorządów. Wśród miast na prawach powiatu piąty raz z rzędu zwyciężył Poznań. Pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zd...
Thumb 1 3 1251b5fa5406c5e0257cef5c88d391602be409bc
Dyrektorzy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Sopocie, Gdyni i Gdańsku, w obecności Wicemarszałka Województwa Pomorskiego Hanny Zych-Cisoń podpisali porozumienie w sprawie opracowania Trójmiejs...
Thumb 1 3 0cd743f14bb120ef95699426f778b51a056122ef
We wtorek, 12 lipca w gabinecie Prezydenta Miasta Sopotu podpisane zostało porozumienie o dofinansowaniu Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
Thumb 1 3 img 4218
Przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych i turystycznych Ogrodowi Saskiemu
Thumb 1 3 082cc02ea10ab479801e79ec8f033dc1e5614560
W czerwcu br. wydany został nowy folder turystyczno-promocyjny Piotrkowa Trybunalskiego

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie art. 40 ustawy z dnia 28 marca, mieniającej ustawę z 2 marca br., dot. epidemii CoViD-19
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich wobec projektu ustawy zawartego w druku sejmowym 299
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x