Aktualności
Thumb 1 3 d5cdedd99eb1c1ecd5e1b2991a7f0de47344bb99
W dniu 11 października w Krakowie odbyło się drugie w obecnej kadencji samorządu posiedzenie Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli Związku Miast Polskich.
Thumb 1 3 94737a6f2204b19c948e7ec32ed19457f9b8dd27
Zaproszenie dla przedstawicieli JST na organizowane w Warszawie od 16.11 do 16.12 br. przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dwudniowe szkolenia „Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego”, wspó...
Thumb 1 3 8cff02fbe6a0fb91be1ac7e4753abdc27f4a3570
Gminy chętne do udziału w Konkursie, mogą przesłać karty uczestnictwa po wyznaczonym terminie tj. po 16 stycznia br. , pod warunkiem wypełnienia zgłoszenia on-line oraz przesłania raportu końcowego...
Thumb 1 3 2cd7ba017730117b6c73f135388eab660289e340
25 października 2011 r. odbyła się oficjalna inauguracja pionierskiego projektu marketingowego zainicjowanego przez miasto Poznań - Konsorcjum Marki Poznań, w skład którego weszło 21 prestiżowych m...
Thumb 1 3 ae25a11da9368561b2156a9a97533b0ddb0e5ef8
Zaproszenie dla polskich samorządów do składania propozycji wizyt studyjnych, które odbędą się pomiędzy wrześniem 2012 a czerwcem 2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Termin zgłas...
Thumb 1 3 d2c90e5b6f23392a8bc4ffad99e36d6a25d1b3ac
Podczas posiedzenia w Łodzi 21 października br. Zarząd ZMP poparł stanowisko Komisji Małych Miast dotyczące podjęcia inicjatywy legislacyjnej, w wyniku której wynagrodzenia nauczycieli obciążałyby ...
Thumb 1 3 elektrownia po aniec
Pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polskich odbyło się w dniu 20 października 2011 r. w Biurze Rady Miasta Stołecznego Warszawy.
Thumb 1 3 c4093d016fd123784d43c12b2b1cd0cd4eba6926
3 października 2011 r. została uroczyście podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta Katowice a firmą Polimex-Mostostal SA na budowę Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Zakończenie prac planowane j...
Thumb 1 3 4b941983d8150cb2fe0e5967422b20aa4eca9a9d
Siegfried Lenz – wybitny niemiecki pisarz urodzony w Ełku, odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Uroczystość, w której uczestniło prawie 300 gości z Polski i z zagranicy, odobyła się w Ełckim ...
Thumb 1 3 22f8e8be7e71fca490d9675c53ff906427e717ba
17 października br. została podpisana umowa na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Ta kluczowa dla regionu inwestycja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi otrzymała dofinansowanie z Unii...
W dniach 21 do 23 września 2011 r. odbyło się w Gołdapi drugie w obecnej kadencji samorządu posiedzenie Komisji Małych Miast
Thumb 1 3 75b3b9772eab89ca9c99c0a316b491858d691e6f
Tematem tegorocznego Spotkania Biur Promocji, które miało miejsce w Wieliczce w dniach 13-14 października 2011 r., były: atrakcje turystyczne miast i regionów oraz System Informacji Turystycznej ja...
Thumb 1 3 652c7519fe9bb7b24ecb98f97ebe720c8b33a25d
Letni Uniwersytet URBACT - relacja
Łódź, 21 października 2011 r.
Thumb 1 3 95ee6bddd0ee0a2346d99a3364bee9141212d02c
V Zjazd Gospodarczy Miast odbywał się w dniach 21-25 listopada 2011 r. w Poznaniu, równolegle do organizowanych w tym czasie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, GMINA i KOMTECHNIKA.
Thumb 1 3 64ad82d342bd683968e87d19bce114bfabbae058
Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA to miejsce spotkania producentów i dostawców usług usprawniających funkcjonowanie regionów, z reprezentantami samorządów, odpowiedzialnymi za ...
Thumb 1 3 d3bb072b38394a09ac9633ec757dd7bbb51ff091
Program jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” i wspiera wszelkie działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz zwiększania atrakcyjności i skuteczności kształce...
Thumb 1 3 1f26864ac34317042166a342bafd9bd1656e2638
Sekretarz Generalny GMF za pośrednictwem Ambasadora RP w Chinach zachęca prezydentów i burmistrzów miast polskich do udziału w Global Mayors’ Forum 18-20 listopada 2011 r. w Zhuhai.
Thumb 1 3 d081869feda7f1a8657b6e53fec9dabd70baa5dd
Przed otwarciem Kongresu 29 września br. odbyło się spotkanie polskich i niemieckich uczestników, które było poświęcone prezentacji interaktywnych Map Polsko-Niemieckich.
Thumb 1 3 917693e25b7015ee2d4c934a00cd0e8b58c0860b
Wypuszczeniem 2000 kolorowych balonów przez mieszkańców miasta oraz uczestników zakończył się pierwszy dzień obrad Europejskiego Kongresu Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych, który odbywał się w Rybn...

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Monitor Rozwoju Lokalnego – instrukcja
Pobierz Download icon@2x
propozycje legislacyjne
Postulaty do Ministerstwa Edukacji Narodowej - autorstwa Koalicji dla edukacji
Pobierz Download icon@2x
inne stanowiska i opinie
Opinia ZMP i UMP w sprawie projektu ustawy o Westerplatte
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Statut Związku Miast Polskich

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
Lipiec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x