Aktualności
Thumb 1 3 img 4725
Od 1 stycznia 2013 r. Wałbrzych znów będzie miastem na prawach powiatu. Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie przywrócenia miastu statusu i ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego.
Thumb 1 3 805f19826187bf8b65ee7632593e65a120b7f530
Związek Miast Polskich organizuje 25–26 października br. w Będlewie k/Poznania, XVI Konferencję z cyklu Spotkania Biur Promocji - „Efektywne strategie promocji JST w Internecie”, której będzie towa...
Thumb 1 3 49f98ed9ef19b27da6e77890a93202646639fd85
Do otwartego konkursu grantowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016 zgłoszono 86 wniosków o dofinansowanie projektów.
Thumb 1 3 a8c7303aef3b62f562c3120d090e003dc484acce
Podczas posiedzenia 6 lipca br. członkowie Zarządu ZMP poparli Założenia Krajowej Polityki Miejskiej oraz podjęli stanowisko dotyczące założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy...
Thumb 1 3 1442b186024d3adc9e6bf5ca5a4932c7a8d8ea04
Instytut Regionów Europy zaprasza na 8. Konferencję Europejskich Regionów i Miast w Grafenegg (Austria) 23-24.09 br. Tematyka dotyczy Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Mię...
Thumb 1 3 351a0d84d149b0ddce4b881b0977db814f0a3fd5
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zapraszają na seminarium 25 lipca br. w Warszawie (siedziba kancelarii DZP, piętro 21, Rondo ONZ 1) z udziałem ekspertów i gościa specjalnego z Barcelony, p. ...
Thumb 1 3 cfc68b74b0d7a09116ff7ab8d5bb1f2c6838dc5f
Blisko 60 graczy z całego kraju stanęło na starcie VIII Mistrzostw Polski Samorządowców w Tenisie, które odbyły się 21-24 czerwca br. w Koninie.
Thumb 1 3 6441b2f2eb48086baab574d919777f692c6e8879
Związek Miast Bałtyckich, miasto Gdańsk oraz Komisja Helsińska zapraszają na konferencję kończącą projekt PURE, która odbędzie się w Gdańsku 16-17 października br. Udział w konferencji jest bezpłat...
Thumb 1 3 b2cc2f08bbf48af038320063e48b6a9101b5fbe8
Tematem przewodnim 26. Zgromadzenia Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR), które odbędzie się w Kadyksie (Hiszpania) 26-28 września 2012 r., ma być „Decentralizacja, Demokracja, Doskonalenie. Innowacj...
Podczas posiedzenia w Sokółce 6 lipca br. członkowie Zarządu będą rozmawiać m.in. na temat kierunku rozwoju sektora wodno-kanalizacyjnego i założeń do projektu zmiany ustawy – Prawo budowlane i ust...
Thumb 1 3 39e49a6d3b8f34fc9d53c88c4df99d9ece5838f8
Na czerwcowym posiedzeniu KWRiST powołała nowy zespół roboczy, samorządowo-rządowy, który zajmie się opracowaniem modelu funkcjonowania obszarów metropolitalnych, przygotowaniem narzędzi prawnych i...
Thumb 1 3 7b9a4d1183fedfd8f44490f6e608f5583f8a0c0d
Ukazało się kolejne wydanie miesięcznika ZMP „Samorząd Miejski”. Można je znaleźć w nr 12 „Gazety Samorządu i Administracji”. W czasopiśmie m.in. relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Burmistrzów „O...
Thumb 1 3 f137424528fd6461d1bb5f1fded415f38b771fa5
Sprzyjający integracji rozwój europejskich miast - najnowszy biuletyn URBACT juz dostępny
Thumb 1 3 09 img 3826a
Podczas posiedzenia w Kielcach 14-15 czerwca br. członkowie Komisji zapoznali się z funkcjonowaniem oświaty w Kielcach i planami MEN na najbliższe lata.
Thumb 1 3 b5060f5f9891400040e4cc2a17eb869b51cb6577
Tegoroczny X KONGRES MIAST POLSKICH odbywa się w Lublinie 19-21 września 2012 r. razem z IV Kongresem Urbanistyki Polskiej pod hasłem "Odpowiedzialni za miasto".
Thumb 1 3 3dce2d33a99a1ac3a58a77bf25699f7135e98a94
Wydarzenie to, organizowane przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych RE, ma na celu włączenie władz lokalnych i mieszkańców w szerzenie wiedzy na temat demokracji lokalnej oraz promowanie idei ...
Thumb 1 3 d519f3aeee0261dd3a58d455082afb43904bf3f1
Polska liderem Europy - Bruksela zatwierdziła listę europejskich projektów, które tego roku otrzymają dofinansowanie w ramach unijnego programu LIFE+. Dofinansowanie otrzyma 16 projektów z Polski o...
Thumb 1 3 9ba8456f60f8e478d5d35730fa3f31f233dda7d1
W ostatnim czasie, z inicjatywy różnych środowisk, podjęto debatę o oświacie. Sporo w niej emocji, umiejętnie podsycanych przez „obrońców” polskiej edukacji. Apeluję o to, by ta debata była prowadz...
Została ona zorganizowana przez ZMP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP) w Warszawie 19 czerwca br. Podczas spotkania mówiono m.in. o doświadczeni...
Thumb 1 3 3bce8e2e8845c5e8de4909618c7daccb455133c7
Ponad 90 osób uczestniczyło w seminarium 15 czerwca 2012 r. w Warszawie. Na zaproszenie ZMP swoją ofertę dla samorządów zaprezentowało 7 instytucji.

Dokumenty

Pobierz Download icon@2x
inne stanowiska i opinie
Opinia ZMP i UMP w sprawie projektu ustawy o Westerplatte
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
Statut Związku Miast Polskich
Pobierz Download icon@2x
inne stanowiska i opinie
21 tez
Pobierz Download icon@2x
stanowiska i uchwały ZMP
2019-05-10 - Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie projektu zmian w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Multimedia

Kalendarz wydarzeń

Miasta
5
czerwiec 2019

Czerwiec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się do naszego newslettera wyraża Pani/Pan zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi w celu wysyłania newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do jego wysyłania.

Więcej

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast Polskich z siedzibą w Poznaniu, ul. Robocza 42 , 61-517 Poznań (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi, które nam Pani/Pan udziela oraz korzystania z praw, które w związku z tym przysługują. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Robocza 42, 61-517 Poznań
 • przez e-mail: rodo@zmp.poznan.pl

Związek Miast Polskich będzie posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi, w celu wysyłania newslettera na podstawie udzielonej zgody (zapisania się do newslettera).

Związek Miast Polskich będzie przechowywać podane dane osobowe do momentu odwołania udzielonej zgody.

Podane dane będą przekazywane do podmiotów z którymi Związek Miast Polskich współpracuje w celu wysyłania newslettera.

Dlatego, że posługujemy się Pani/Pana danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. dostępu do danych osobowych,
 3. żądania sprostowania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. przenoszenia danych osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych .

Pamiętaj też, że masz:

 • Prawo wycofania zgody

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez Związek Miast Polskich danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że Związek Miast Polskich mógł posługiwać się podanymi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 • Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Mniej

Bądź na bieżąco. Dołącz do nas! Fb icon blue@2x