Za blisko 11 milionów zł. miasto Żywiec kupiło od firm Solaris 7 nowych autobusów. To nowoczesne pojazdy, przyjazne dla matek z dziećmi i seniorów, wyposażone w system informacji pasażerskiej.

Miasto zakupiło 7 nowych solarisów Urbino 12. To autobusy niskopodłogowe przyjazne dla osób niepełnosprawnych, matek z dziećmi i seniorów. Autobusy te spełniają też najbardziej restrykcyjne normy dotyczące niskiej emisji. Są wyposażone w system informacji pasażerskiej, a także zapewniający bezpieczeństwo pasażerów monitoring.

Zakup autobusów możliwy był w ramach dofinansowania z projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.5. „Niskoemisyjny transport miejskie oraz efektywne oświetlenie”. Poddziałanie 4.5.2. „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT”.