19 stycznia społeczność Żyrardowa i Mszczonowa pożegnała Grzegorza Kozłowskiego, cenionego i doświadczonego samorządowca, byłego Zastępcę Prezydenta Żyrardowa i byłego Zastępcę Burmistrza Mszczonowa.

Zmarł Grzegorz Kozłowski, żyrardowianin, samorządowiec, Wiceprezydent Miasta Żyrardowa. Człowiek, który tchnął nowe życie w miasto, wskazując kierunki jego rozwoju po upadku Zakładów Lniarskich.

Przez 8 lat w, czasach prezydentury Krzysztofa Ciołkiewicza, współrządził Miastem, odpowiadając m.in. za budżet, inwestycje i rozwój Żyrardowa. W latach 1998 – 2002 był członkiem Zarządu Miasta, natomiast w kolejnej kadencji, w latach 2002 – 2006, pełnił funkcję wiceprezydenta.
W czasach kiedy Żyrardów na nowo budził się do życia, opracował i wdrożył pierwszy program rewitalizacji miasta, skutecznie sięgając po pierwsze środki europejskie.
Współpracownicy Grzegorza Kozłowskiego pamiętają go przede wszystkim jako szlachetnego, niezwykle pracowitego, uczciwego, skromnego i życzliwego ludziom człowieka.
Z jego profesjonalizmu przez ostatnie lata korzystał także Samorząd Mszczonowa. Grzegorz Kozłowski w latach 2006 – 2018 był zastępcą burmistrza Mszczonowa.

O zmarłych mówi się dobrze, ale pięknie mówi się tylko o tych, którzy żyli pięknie, czyniąc dobro, poświęcając się służbie publicznej, a przede wszystkim obdarzając szacunkiem każdego spotkanego człowieka. Taki był ś.p. Grzegorz Kozłowski i taki pozostanie w pamięci tych, którzy odprowadzili Go na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Żyrardowie.
W ostatniej drodze Grzegorzowi Kozłowskiemu towarzyszyli m.in. włodarze Żyrardowa i Mszczonowa, prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
- W mojej pamięci Grzegorz Kozłowski pozostanie wielkim, samorządowym autorytetem, a zarazem skromnym i szlachetnym człowiekiem – powiedział podczas uroczystości pogrzebowej, Prezydent Miasta Żyrardowa, Lucjan Krzysztof Chrzanowski. - Mam dla niego ogromny szacunek, za jego szeroką wiedzę, pracowitość, uczciwość i perfekcjonizm w pracy zawodowej. Zapamiętam go jako wspaniałego, serdecznego człowieka. Przyjaznego ludziom, otwartego na dyskusję, szukającego kompromisowych rozwiązań i konsekwentnie dążącego do celu.
- Zasłużyłeś na wdzięczne wspominanie u wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej – wspominał swego wieloletniego zastępcę, Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa. - Nie chwaliłeś się efektami swej pracy. Nie szczyciłeś się odniesionymi sukcesami. Byłeś cichy, pracowity, sumienny, skuteczny w działaniu i skromny. Unikałeś rozgłosu, blasku fleszy, wywiadów... Stroniłeś od szklanego oka kamery. Nie chciałeś gościć w mediach, zajmujących się samorządową tematyką. Wręcz unikałeś rozgłosu i całej tej medialnej wrzawy. Jednak my wszyscy i bez tego wiedzieliśmy, że byłeś filarem naszej Gminy. Dźwigałeś na swoich barkach tak wiele ważnych dla nas spraw.
Poza najbliższą rodziną Grzegorza Kozłowskiego żegnała liczna grupa przyjaciół oraz pracowników żyrardowskiego i mszczonowskiego ratusza, a także mieszkańcy Żyrardowa i Mszczonowa, dla których przez wiele lat z ogromnym oddaniem pracował.


Pan Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie na nadzwyczajne zebranie Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich po tragicznej śmierci Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, pragnę serdecznie podziękować za pamięć o Żyrardowie w tych jakże smutnych dla nas wszystkich dniach.
Chylę czoła wobec Państwa inicjatywy godnego pożegnania przez środowisko samorządowe ś.p. Pawła Adamowicza. W pełni popieram apel o podjęcie działań przez wszystkich samorządowców na rzecz złagodzenia tonu debaty publicznej, wynikającego z najniższych pobudek, a przekładającego się na skrajnie agresywne zachowania, prowadzące wprost do największych tragedii.
Niestety tak się złożyło, że Żyrardów pogrążony jest w żałobie podwójnie. W tym samym czasie odszedł od nas również wybitny samorządowiec, były Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa, wspaniały człowiek z wielkimi dokonaniami dla naszego miasta. Ostatnie pożegnanie naszego samorządowca odbywa się w tym samym czasie, co w Gdańsku pogrzeb Prezydenta Adamowicza.
Dlatego też z wielkim żalem musimy zrezygnować z obecności przedstawicieli Samorządu Miasta Żyrardowa na nadzwyczajnym zebraniu oraz w uroczystościach pogrzebowych w Gdańsku. Pragnę jednak zaznaczyć, że Żyrardów solidaryzuje się z wszystkimi Polakami przeżywającymi dziś ból po odejściu w tych tragicznych okolicznościach ś.p. Pawła Adamowicza, umożliwiając mieszkańcom oddawanie hołdu zmarłemu Prezydentowi.
Dziękując raz jeszcze za zaproszenie, w imieniu Samorządu Miasta Żyrardowa oraz Mieszkańców, łączę się w głębokim smutku z całym społeczeństwem pogrążonym w żałobie.

Lucjan Krzysztof Chrzanowski
Prezydent Miasta Żyrardowa