Zrównoważona mobilność to hasło coraz częściej pojawiające się w dyskusji na temat szeroko rozumianego rozwoju miast. Ministerstwo Rozwoju organizuje konferencję poświęconą tym zagadnieniom.

8 i 9 czerwca br. w Jasionce koło Rzeszowa Ministerstwo Rozwoju wraz z samorządem Rzeszowa organizuje konferencję „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast”. Partnerem merytorycznym konferencji jest m.in. Związek Miast Polskich.

Zrównoważona mobilność to hasło coraz częściej pojawiające się w dyskusji na temat szeroko rozumianego rozwoju miast. Wpływa na wzrost ich konkurencyjności, jakość życia mieszkańców oraz kondycję ekologiczną ośrodków miejskich.

Organizatorzy konferencji zaprosili ekspertów, przedstawicieli nauki i biznesu z branży transportowej oraz reprezentantów samorządów i organizacji pozarządowych. Przez dwa dni na sześciu różnych panelach tematycznych odbywać się będzie dyskusja m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w centrach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej, przyszłości autobusów z napędem alternatywnym oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.

Do udziału w konferencji zaproszeni są wszyscy zainteresowani tematem rozwoju zrównoważonej mobilności miejskiej, decydenci, osoby zajmujące się zawodowo kwestiami związanymi z transportem miejskim, producenci, usługodawcy, pracownicy jednostek samorządów terytorialnych.

Konferencji będą towarzyszyły dodatkowe wydarzenia. Jednym z nich będzie wystawa firm i miast, które wprowadzają nowoczesne rozwiązania w obszarze mobilności miejskiej. Będzie również możliwość udziału w wizycie studyjnej i sprawdzenie jak działa Rzeszowski Inteligentny System Transportowy.

Konferencja będzie transmitowana on-line.

Więcej informacji na temat konferencji, w tym program i lista prelegentów, dostępne jest tutaj .

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.