Miasto przystępuje do budowy mieszkań czynszowych. Projekt nie ma charakteru komercyjnego, lecz będzie stanowił samofinansujący się mechanizm pozwalający na wybudowanie, wynajem i utrzymanie mieszkań.

Osiedle jest projektem gminy miejskiej Żory, który będzie realizowany przez Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o., w której 100% udziałów posiada gmina miejska Żory. Projekt nie ma charakteru komercyjnego, lecz będzie stanowił samofinansujący się mechanizm pozwalający na wybudowanie, wynajem i utrzymanie mieszkań. Z założenia przedsięwzięcie to nie będzie przynosiło zysków, a strumień przychodów będzie w całości kierowany na spłatę zadłużenia zaciągniętego na jego wybudowanie oraz na utrzymanie części wspólnych osiedla.

Podstawowym celem miasta Żory jest stworzenie zasobu mieszkań czynszowych dla rodzin i osób, których dochody przekraczają bardzo niskie progi uprawniające do tej pory do otrzymywania lokalu od miasta, a które nie mogą lub nie chcą zakupić mieszkania z kredytem bankowym.