Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało praktyczny przewodnik na temat wpływu zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny.

Analiza pn. „Wpływ zobowiązań finansowych z umów o PPP na deficyt budżetowy i dług publiczny” ma charakter praktycznego przewodnika przygotowanego zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w tym znowelizowaną Ustawą o finansach publicznych i Ustawą o PPP.
Jej celem jest wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sprawozdawczością w zakresie zobowiązań finansowych wynikających z umów o PPP i oceną wpływu tych zobowiązań na deficyt budżetowy i dług publiczny. Autorzy w sposób czytelny przedstawiają kolejne kroki, które podmioty publiczne powinny wykonać, aby prawidłowo przeprowadzić klasyfikację zobowiązań finansowych z umów o PPP. 
Ustalenie czytelnych reguł w zakresie sprawozdawczości umów PPP powinno również przyczynić się do zoptymalizowania systemu monitoringu rynku PPP.

Dokument ma formę szczegółowej, a jednocześnie praktycznej instrukcji postępowania. Opracowanie podzielone zostało na trzy zasadnicze części, pierwsza i druga obrazujące system sprawozdawczości właściwy dla zamawiających odpowiednio szczebla rządowego i samorządowego, i trzecia, w której opisane zostały dwa praktyczne przykłady - pierwszy, który może świadczyć o wpływie zobowiązań z umowy o PPP na państwowy dług publiczny i drugi wskazujący zapisy umowne, które w uproszczeniu pozwalają na wniosek, że zobowiązania są neutralne dla państwowego długu publicznego.

Opracowanie dotyczy umów o PPP, zawieranych na podstawie Ustawy o PPP, oraz umów koncesji zawieranych na podstawie Ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Opracowaniem nie są objęte inne umowy nazwane i nienazwane związane z finansowaniem robót budowlanych, dostaw lub usług, wywołujących skutki podobne do umowy kredytu lub pożyczki.

Opracowanie dostępne jest TUTAJ