Annie Zalewskiej udała się rzecz niesłychana: jeszcze nigdy związkowcy i samorządowcy nie byli tak zgodni - mówili uczestnicy spotkania ZNP z przedstawicielami największych korporacji samorządowych.

Władze Związku Nauczycielstwa Polskiego spotkały się z przedstawicielami największych korporacji samorządowych. - Annie Zalewskiej udała się rzecz niesłychana: jeszcze nigdy związkowcy i samorządowcy nie byli tak zgodni - mówili zgodnie uczestnicy spotkania.

W spotkaniu wzięli udział samorządowcy reprezentujący: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Unię Metropolii Polskich.

Spotkali się 13 marca, by porozmawiać nie tylko o nadchodzącym strajku, który ZNP ma rozpocząć 8 kwietnia, ale również o niezbędnych zmianach w finansowaniu oświaty. Sławomir Broniarz, szef ZNP: – Próbują nas skłócić premier Morawiecki i minister Zalewska, ale ich niedoczekanie. Samorządowcy wiedzą, że nie w nich jest wymierzony nasz strajk, my zdajemy sobie sprawę z tego, ile oni dokładają do oświaty.

Przedstawiciele obu środowisk uzgodnili przygotowanie wspólnego raportu w sprawie skali niedofinansowania oświaty i konieczności zwiększenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla JST.