Minister edukacji zadeklarował na spotkaniu z przedstawicielami ZMP, że w budżecie państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września br.

Prezydent Krzysztof Kosiński, który jest sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich oraz pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych w ZMP Marek Wójcik wzięli udział 12 lipca br. w blisko 1,5 godzinnym spotkaniu z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim. Rozmowa dotyczyła sytuacji polskiej oświaty i obciążeń finansowych oraz organizacyjnych, z którymi zmagają się samorządy.

Sprawy, które poruszył prezydent Krzysztof Kosiński związane były między innymi z wprowadzoną przez rząd reformą oświaty i kwestiami finansowania oświaty. Zwracał uwagę na niewystarczające subwencje z budżetu państwa, co skutkuje koniecznością dokładania coraz większych środków z budżetów gmin i miast. Prezydent przedstawił ministrowi listę postulatów, przygotowanych m.in. przez ZMP oraz opracowany raport o finansowaniu oświaty w Polsce w latach 2004-2018.

Na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej szef resortu zadeklarował, że w budżecie państwa zabezpieczone zostaną dodatkowe środki dla samorządów na zwiększenie subwencji w związku z podwyżką dla nauczycieli od 1 września tego roku i że informacje na temat konkretnych kwot zostaną przekazane wkrótce, po analizach.

Wspomniane wyżej postulaty sformułowane zostały w ramach inicjatywy Kwadratowy stół – Koalicja dla edukacji, stworzonej przez 14 organizacji i ruchów społecznych, w tym Związek Miast Polskich. Pierwszym z nich jest dostosowanie podstaw programowych nauczania do potrzeb i możliwości uczniów na danym etapie ich rozwoju, poprzez przyznanie nauczycielom większej autonomii w doborze treści nauczania i metod pracy dydaktycznej. Kolejny postulat dotyczy realizacji obietnicy poprzedniej minister Anny Zalewskiej, że od września 2019 w każdej szkole będzie pedagog lub psycholog, z uwzględnieniem liczby uczniów w placówce. Wśród postulatów są także: gwarancja odpowiednich nakładów finansowych na edukację dzieci i młodzieży, zapewnienie wszystkim nauczycielom wzrostu wynagrodzeń za pracę oraz przyznanie samorządom terytorialnym prawa do decydowania o tworzeniu sieci szkół na swoim terenie i o zasadach rejonizacji.

Podczas spotkania ministrowi przedstawiono także raport sporządzony w ramach II Samorządowej Debaty Oświatowej.

Sytuacja samorządów w odniesieniu do finansowania oświaty zaczyna być dramatyczna. Wydatki rosną w sposób skokowy i nie są w wystarczający sposób zabezpieczone w subwencji przekazywanej przez państwo. Z roku na rok problem się pogłębia. Jesteśmy na ostrym zakręcie i za chwilę z niego wypadniemy, jeśli nie będzie reakcji po stronie rządu. Dobrze jednak, że nowy minister podejmuje się dialogu. Cieszy deklaracja zabezpieczenia podwyżek dla nauczycieli w postaci zwiększenia kwoty subwencji, choć na razie nie znamy szczegółów – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Prezydent Ciechanowa wraz z pełnomocnikiem ZMP ds. legislacyjnych zaprosili ministra edukacji na najbliższe posiedzenie zarządu ZMP, które odbędzie się 30 sierpnia właśnie w Ciechanowie.