Do końca września miasta mogą nadsyłać materiały do nowego projektu realizowanego przez Związek Miast Polskich. Najważniejsze przedsięwzięcie to internetowe archiwum „Miasta polskie w Niepodległej".

Związek Miast Polskich zaprasza do udziału w nowym projekcie „Związek Miast Polskich i miasta w odbudowie niepodległości”, dofinansowanym ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Najważniejszym przedsięwzięciem, które będzie realizowane w jego ra­mach, jest internetowe archiwum „Miasta polskie w Niepodległej (1917-2018)” (opis w załą­czeniu). ZMP prosi miasta o jego współtworzenie i nadsyłanie materiałów (w wersji elektronicznej) dotyczących miast w okresie przedwojennym i po 1990 roku, takich jak m.in.:


  • ważne dokumenty dotyczące restytucji samorządów miejskich po odzyskaniu niepodległości oraz kopie aktów nadania praw miejskich po roku 1918,
  • sylwetki prezydentów i burmistrzów z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz tych wybranych w 1990 roku (biogramy i zdjęcia),
  • informacje o dostępnych monografiach miast, gazetach wydanych przez samorządy czy wydawnictwach dotyczących miast w latach 1918-1939 i po 1990 roku (skany okładek),
  • fotografie miast, ulotki, odezwy, plakaty przygotowane przez miasta, nagrania lub filmy z okresu międzywojennego,
  • herby miast przedwojenne i współczesne,
  • statuty miast uchwalone po odtworzeniu samorządów miejskich w 1990 roku,
  • ciekawe artykuły i publikacje, dotyczące najważniejszych osób i wydarzeń, wywiady z osobami ważnymi dla rozwoju miast w ostatnich 28 latach.
Prezes ZMP wraz z Dyrektorem Biura ZMP w piśmie do miast (w załączeniu) proszą także o kontakt do osób, które są skarbnicami wiedzy o mieście i jego historii (dziennikarze, historycy, pisarze, inni pasjonaci) i mogą być cennym źródłem informacji. W wielu miastach istnieją też ośrodki/pracownie dokumentacji dziejów miasta, w których zasobach mogą znajdować się materiały ważne dla tworzonego archiwum. „Chcemy (...) włączyć się w obchody stulecia Niepodległej Rzeczypospolitej, poprzez uświadomienie sobie w skali całego kraju, jak wiele mamy do zawdzięczenia wszystkim osobom, które odbudowywały Niepodległą i ich dziełom, które tę Niepodległą Polskę stanowią. Zamierzamy w pewnym stopniu przyczynić się do odbudowania pamięci społeczności miejskich o ważnych wydarzeniach i osobach. Pragniemy stworzyć, z konieczności fragmentaryczny, ale jednak wspólny obraz tej pamięci (...)” - można przeczytać w piśmie.


Biuro ZMP czeka do końca września na ww. materiały, które można przesyłać na adres archiwum@zmp.poznan.pl.

Osoba do kontaktu - Agnieszka Figna, koordynator kontaktów z miastami w projekcie Archiwum, tel. 782 196 203


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”


Patronat: