Wnioskodawcy złożyli do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania (...) poprawki zbieżne z niektórymi postulatami ZMP.

Rozliczne wysiłki czynione przez środowiska samorządowe i obywatelskie przyniosły efekt. Podczas drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 13 grudnia br. wnioskodawcy złożyli poprawki zbieżne z postulatami Związku Miast Polskich. Projekt wraca do nadzwyczajnej komisji.

Są wśród nich takie zmiany jak:

  • okręgi jednomandatowe w gminach do 20 tysięcy mieszkańców,
  • uniemożliwienie startu w wyborach do rad osób spoza gminy albo powiatu;
  • ograniczona liczba komisarzy wyborczych z 400 do 100,
  • ustalanie okręgów wyborczych przez rady gmin i powiatów (w najbliższych wyborach samorządowych),
  • niezmniejszone widełki liczby mandatów w okręgach, w wyborach do sejmiku województwa,
  • wydłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat,
  • powoływanie skarbnika jak dotąd - przez radę na wniosek organu wykonawczego,
  • ograniczona liczba członków komisji obwodowych do 5-9, w miejsce wcześniejszej proponowanej sztywnej liczby 9 członków komisji.

Wcześniej komisja nadzwyczajna dokonała dookreślenia przepisów dotyczących dwukadencyjności. Ograniczenie nie będzie obowiązywało wstecz i ma dotyczyć tylko danej jednostki samorządu terytorialnego (czyli po dwóch kadencjach prezydent Gdańska będzie mógł być prezydentem Gdyni, podobnie jak prezydent Radomia w Kielcach, a Zielonej Góry w Gorzowie!).