Ministerstwo Rozwoju i Krajowy Punkt Kontaktowy URBACT, wychodząc naprzeciw potrzebie integrowania działań i efektów różnych inicjatyw, organizuje seminarium pn. Zintegrowany rozwój miast w praktyce.

Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowy Punkt URBACT w dniach 8-9 grudnia 2016 r. organizują seminarium pn. ZINTEGROWANY ROZWÓJ MIAST W PRAKTYCE - Program URBACT III, Agenda Miejska UE, Partnerska Inicjatywa Miast. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

Głównym celem seminarium jest integracja działań i efektów różnych programów oraz inicjatyw rozwijanych na poziomie europejskim oraz krajowym, nakierowanych na zintegrowany rozwój obszarów miejskich, takich jak program URBACT III czy
Partnerstwa Agendy Miejskiej UE. Przedsięwzięcia te zestawione będą z instrumentami rozwijanymi w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której problematyka rozwoju miast zajmuje ważne miejsce. Przedstawione zostaną też doświadczenia z programu URBACT z zakresu współpracy międzysamorządowej na poziomie krajowym.

Organizatorzy będą także dzielić się wiedzą o innych inicjatywach i programach takich jak Urban Innovative Actions (UIA), JPI Urban Europe, Horyzont 2020 dla miast, Agenda dla Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Seminarium będzie miało charakter warsztatowy i skierowane jest do wszystkich zainteresowanych miast, głównie do miast średniej wielkości. Na spotkaniu omawiane będą założenia niektórych narzędzi proponowanych w projekcie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dedykowanych miastom, w szczególności Partnerskiej Inicjatywy Miast.

Część seminarium poświęcona zostanie nowym partnerstwom Agendy Miejskiej UE w kontekście identyfikacji krajowych priorytetów i możliwości podjęcia współpracy na poziomie krajowym.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.urbact.pl/
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstępny program seminarium znajduje się tutaj