Podczas sesji 20 grudnia br. radni miasta Zgierza podjęli prawie jednomyślnie uchwałę o przystąpieniu ponownym do Związku Miast Polskich.

Już podczas III sesji w tej kadencji Rada Miasta Zgierza 20 grudnia 2018 roku podjęła - w jednym z pierwszych punktów porządku obrad - uchwałę o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. W głosowaniu 22 radnych było „za”, a jeden wstrzymał się od głosu. Przypominamy, że Zgierz wystąpił z ZMP w poprzedniej kadencji, chociaż jego przedstawiciel był jednym z uczestników Kongresu Restytucyjnego ZMP w styczniu 1991 roku.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, Zgierz był przez sześć kadencji samorządowych aktywnym członkiem Związku, posiadając również przedstawicieli we władzach Związku. W latach 1990-1998 wiceprezesem Związku był ówczesny prezydent tego miasta, Jan Maciej Czajkowski., a w latach 2012-2015 w skład Zarządu ZMP wchodziła prezydent Zgierza, Iwona Wieczorek, „Podejmując przedmiotową uchwałę możemy wrócić do grona najaktywniejszych samorządów - napisano w uzasadnieniu do uchwały.