Dzięki 2 mln unijnego dofinansowania, w latach 2017-2018 mieszkańcy zyskają zupełnie nową platformę cyfrową, dzięki której wiele spraw urzędowych będą mogli załatwić nie wychodząc z domu.

Miasto Zduńska Wola podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dwa miliony złotych unijnego dofinansowania do projektu „Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola”. Dzięki tym pieniądzom w latach 2017-2018 mieszkańcy zyskają zupełnie nową platformę cyfrową, dzięki której szereg spraw urzędowych będą mogli załatwić nie wychodząc z domu.

Udostępnionych zostanie 16 e-usług dla mieszkańców oraz 6 e-usług dla przedsiębiorców. Dodatkowo 4 e-usługi będą wykorzystywane we współpracy między urzędem miasta a innymi organami miasta i instytucjami.

Elementem projektu jest elektroniczny system oświatowy. Dotyczyć będzie wszystkich miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Usprawni procesy zarządzania oświatą w mieście.